Category: 2016

Бодување

No Comments

По извршените интервјуа, а рангирано според бодовникот, листата на избрани студенти е следната:

За патувањето се избрани првите 12 студенти. Во случај на откажување на некој од првите 12 студенти патува следниот студент од листата.

 

Categories: 2016, Uncategorized

Повик за пријавување 2016

No Comments

 

За проектот

Граѓанската асоцијација МОСТ, со поддршка на Фондацијата Роберт Бош и Балканскиот Фонд за Демократија, деветта година по ред ќе го спроведат проектот „Патуваме во Европа“. „Патуваме во Европа” е регионален проект, кој освен во Македонија се реализира и во останатите земји од Западен Балкан, Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Албанија, како и Косово. МОСТ настојува проектот да го спроведува секое лето, притоа проширувајќи ја бројката на учесниците. Досега повеќе од 200 студенти од Македонија биле дел од овој проект.

Мисијата на проектот е 12 студенти од Македонија, преку патување, директно да се запознаат со демократските вредности, навики и култури на земјите од Европа, и да ги промовираат и доближат тие вредности во Македонија. Во исто време студентите ќе ја  промовираат и Македонија во Европа.

Конкурс

Целта на проектот е да им овозможи на 12 најдобри студенти од Македонија да го поминат летото како поголемиот дел од своите врсници од Европа, патувајќи слободно запознавајќи ги европските градови и народи.

Победниците (избраните студенти) на конкурсот добиваат стипендија која се состои од:

  • InterRail карта за воз во времетраење 22 дена во вредност од 374 евра
  • патничко осигурување
  • ISIC студентска картичка
  • превоз до Берлин
  • учество на специјалното отворање на програмата во Берлин, 25 -28.07.2016 година (сместување и оброк во Берлин, средби со останатите студенти од Балканот, забава, разгледување на градот)
  • мал џепарлак, во износ не помал од 120 евра
  • ориентациона сесија во Скопје пред патувањето

Основни критериуми за учество

Кандидати кои можат да се пријават за учество на проектот, се студенти на универзитетите во Македонија и се во завршната година на студирање (апсолвенти) или студенти во првата година од постдипломските студии (кандидатите ќе приложат соодветна оригинална потврда од факултетот на кој што студираат, со која што ќе го потврдат својот статус)

 Да се помлади од 26 години, да се државјани на Р. Македонија и да поседуваат биометриска патна исправа.

Достигнувања на студентите:

А. Просечна оценка за време на студирањето поголема од 8,0 (кандидатите ќе достават оригинална потврда за положени испити и за средна оценка, издадена од факултетот)

Б. Година на студирање (кандидатите ќе достават потврда од факултетот и индекс за годината на која се запишани на студии)

Познавање на јазици- Англиски, Германски, Француски, Италијански (кандидатите ќе имаат можност да го покажат своето познавање на јазици)

Мотивираност за учество во програмата и нејзина промоција

Приоритет ќе имаат оние студенти кои никогаш не патувале во странство.

Начин на пријавување

За пријавување потребно е да се поднесат неколку документи:

Апликација за пријавување – апликацијата се пополнува електронски, а истата може да се превземе од 

Потврда за студентски статус (запишана година на студирање)издадена од факултетот/универзитетот

Потврда за положени испити со пресметан вкупен просек на оцени издадена од факултетот/универзитетот

Копија од Индекс (2-ра и 3-та страна каде се наоѓаат информациите за носителот и неговата слика) и копија од страницата од индексот каде е впишан последниот положен испит.

Копија од пасош и лична карта

Сите документи се доставуваат електронски на most@most.org.mk, а истите ќе бидат доставени и во оргинал доколку бидете селектирани за интервју.

Рок за доставување на пријавите: 29 јуни

Интервју

Само финалните кандидати ќе бидат повикани на интервју во Скопје кое ќе се одржи на 30 јуни.

Жирито ќе избере листа од 30 кандидати кои ќе бидат поканети на интервју. Оваа листа ќе биде објавена на интернет страната на МОСТ во вид на линк, како и на официјалната интернет страна на проектот. Истата ќе биде споделена и на страницата на Фејсбук наменета а проектот.

Ориентациона сесија

За избраните 12 студенти ќе биде организирана дополнителна ориентациона сесија на која ќе добијат подетални информации за патувањето, програмата и останати административни прашања.

Заминување

Студентите своето патување ќе го започнат на 25.07.2016 од Скопје. За нив ќе биде организиран превоз до Берлин. InterRail карта за воз ќе важи од 28.07.2016.

Дополнителни финансии и поддршка

Избраните студенти ќе имаат можност до почетокот на патувањето да се побараат и дополнителни индивидуални спонзорства и поддршка. МОСТ ќе издаде потврди за учество во проектот и ќе им овозможи на сите дополнителни спонзори на проектот нивна промоција на интернет и Фејсбук страницата на проектот, како и на сите останати промотивни материјали.

МОСТ за студентите ќе им обезбеди и брошури за промоција на Македонија.

Дополнителни информации

www.patvoevropa.org.mk

www.facebook.com/PatuvameVoEvropa

most@most.org.mk

tea@most.org.mk

Тел: 02 3099-384; 02 3099-385

Categories: 2016

Критериуми за избор на кандидатите

No Comments

 

Основни критериуми, вклучени во формата за апликација, а врз основа на кои жирито треба да ја донесе својата одлука и да ја направи селекцијата се следните:
1. Кандидати кои можат да патуваат во рамките на проектот се студенти на универзитетите во Македонија и се во завршната година на студирање, апсолвенти или студенти во првата година од постдипломските студии (ако студираат по системот 3+2).  (кандидатите ќе приложат соодветна оригинална потврда од факултетот на кој што студираат, со која што ќе го потврдат својот статус)

 2. Да се помлади од 26 години, да се државјани на Р. Македонија и да поседуваат биометриска патна исправа.

3. Достигнувања на студентите:

А. Просечна оценка за време на студирањето поголема од 8,0 (кандидатите ќе достават оригинална потврда за положени испити и за средна оценка, издадена од факултетот)

Б. Година на студирање (кандидатите ќе достават потврда од факултетот и индекс за годината на која се запишани на студии)

4. Познавање на јазици- Англиски, Германски, Француски, Италијански (кандидатите ќе имаат можност да го докажат своето познавање на јазици)

Приоритет ќе имаат оние студенти кои никогаш не патувале во странство.

Ќе бидат направени две листи со вкупно 30 студенти – студенти кои студираат природни и технички науки (15) и студенти кои студираат општествени науки и уметност (15).

Categories: 2016