Category: 2015

Европа нивниот дом

No Comments

СООПШТЕНИЕ ЗА МЕДИУМИ

Во организација на Граѓанска асоцијација МОСТ, 11 студенти избрани по пат на јавен конкурс, и ова лето добија уникатната можност еден месец да се чувствуваат како вистински Европејци.

2

Своите доживувања студентите ги раскажаа низ есеи и ги преточија во фотографии. Фотографиите, минатата вечер беа изложени во кафе книжарницата Децата од нашата улица, каде посетителите можеа да ја видат Европа низ нивните објективи.  За најдобрите беа доделени и симболични награди.

Патувањето на студентите започна во Берлин, каде три дена се дружеа со околу 200 студенти од целиот регион, кои исто така беа дел од проектот. Од тука секој тргна по својот пат. Холандија, Белгија, Луксембург, Франција, Италија, Шпанија, Португалија, Словачка, Швајцарија, Австрија, …   Секој имаше можност сам да избере што сака да види и каде сака да ја промовира сопствената земја.

7

Во рамките на изложбата беше промовиран и краток филм од почетокот на нивното патување во Берлин.5

Categories: 2015

Бодување

No Comments

По извршените интервјуа, а рангирано според бодовникот, листата на избрани студенти е следната:

р.б. Име Презиме Студии Просек 1.
Редовност
2. Просек 3. Патувања 4. Јазици 5. Општ впечаток Вкупно
1 Васка Бојаџи Правен 10 5 20 9 4.67 2 40.67
2 Горан Стојаноски Фин. Менаџмент 9.8 5 19.6 10 3.56 2 40.16
3 Емилија Јовческа Музичка академија 9.24 5 18.48 10 3.11 1.6 38.19
4 Александра Живковиќ Правен 8.9 5 17.8 10 3.22 2 38.02
5 Верче Каранфилоска Е-бизнис 9.73 5 19.46 7 3 2 36.46
6 Елена Ѓорѓиева ПМФ-математ. 8.4 5 16.8 10 3 1.6 36.4
7 Михаил Петков Информатика 8.61 5 17.22 4 3.11 2 31.33
8 Ана Велковска Сметководство 8.3 5 16.6 5 2.3 2 30.9
9 Билјана Драгановска Медицина 8.41 5 16.82 4 3.78 1.2 30.8
10 Билјана Макревска Машински 8.45 5 16.9 4 3 1.73 30.63
11 Борче Алексоски Менаџмент 8 5 16 5 2.3 2 30.3
12 Маја Стојановска Архитектура 8.7 5 17.4 1 3.33 1.96 28.69
13 Александар Маркоски Стоматолошки 8.57 5 17.14 2 2.56 1.2 27.9
14 Кристијан Митиќ Маркетинг 9 5 18 0 2.55 1.51 27.06

 

За патувањето се избрани првите 12 студенти. Во случај на откажување на некој од првите 12 студенти патува следниот студент од листата.

Categories: 2015