Спомени преточени во фотографија и есеи

Своите доживувања студентите ги раскажаа низ есеи

Влатко Аврамовски

Марица Јованова

и ги преточија во фотографии. Фотографиите, беа изложени во Кафе Галерија 8, каде посетителите можеа да ја видат Европа низ нивните објективи.


Во рамките на изложбата беше промовиран и краток филм од почетокот на нивното патување во Берлин.