Распоред на интервјуа

No Comments

Интервјуата ќе се одржат во просториите на 
Г.А.МОСТ ул. Стрезово 7, Скопје на ден 12.07.2010 (понеделник).

10, 00 1ва Група
  Ива Соколовска
  Ана Лазаревска
  Перица Лазаровски
  Вера Станковиќ
   
10, 30 2ра Група
  Маринела Тодоровска
  Верица Филиповска
  Темјана Поповска
  Марија Миленкоска
   
11, 00 3та Група
  Марија Гичева
  Ивана Колева
  Ана Неделковска
  Благој Аризанов
   
11, 30 4та Група
  Ивана Неделковска
  Сања Јовановска
  Вероника Томова
  Мартин Галевски
   
12, 30 5та Група
  Михаил Стојаноски
  Душица Лазарова
  Бранко Илиевски
  Ивана Јовчевска
  Кирил  Тодоровски
Categories: 2010