Ориентациона сесија

No Comments

 На церемонијата организирана во чест на студентите кои оваа година ќе бидат дел од проектот Пат во Европа, тие ги подигна бесплатните едномесечни визи. На своето ново патешествие, ќе ги запознаат европските земји и нивните демократски вредности, народите и културите, но и ќе раскажат за својата земја и ќе ги поканат европските граѓани да ја посетат Македонија. Студентите се избрани на јавен конкурс, селектирани според просечната оценка во текот на студирањето, редовност во студирањето и познавање на странски јазици. Од реализаторот на проектот, Граѓанската асоцијација МОСТ, со помош на донаторите и спонзорите, обезбедени се Inter Rail карта, за неограничено патување со воз, бесплатна Шенген виза, осигурување, студентска картичка и дел од средствата кои ќе им бидат потребни, на платежна картичка.
Соопштение за медиуми (PDF) 

 

Categories: 2009