Коктел 2010

No Comments
7317824.jpg

Претставници од најдобрите студенти од Универзитетите во Македонија го започнаа својот Пат во Европа. На церемонијата организирана во нивна чест тие ги подигнаа своите Inter Rail карти, за неограничено патување со воз, бесплатните едномесечни визи, за оние кои сеуште немаа биометриски пасош, како и осигурувањата, студентските и платежните картички .
На своето ново патешествие, студентите ќе ги запознаат европските земји и нивните демократски вредности, народите и културите, но и ќе раскажат за својата земја и ќе ги поканат европските граѓани да ја посетат Македонија. Студентите се избрани на јавен конкурс, селектирани според просечната оценка во текот на студирањето, редовност во студирањето и познавање на странски јазици.

Соопштение за медиуми (PDF)

Categories: 2010