Интервјуа

No Comments

Денес, 03.07.2009 заврши процесот на интервјуирање со финалните кандидати. Конечната листа со оние студенти кои ќе имаат можност да патуваат еден месец низ Европа ќе биде објавена во Вторник.

 

Categories: 2009