Бодување

No Comments

По извршените интервјуа, а рангирано според бодовникот, листата на избрани студенти е следната:

р.б. Име Презиме Студии Просек 1.
Редовност
2. Просек 3. Патувања 4. Јазици 5. Општ впечаток Вкупно
1 Васка Бојаџи Правен 10 5 20 9 4.67 2 40.67
2 Горан Стојаноски Фин. Менаџмент 9.8 5 19.6 10 3.56 2 40.16
3 Емилија Јовческа Музичка академија 9.24 5 18.48 10 3.11 1.6 38.19
4 Александра Живковиќ Правен 8.9 5 17.8 10 3.22 2 38.02
5 Верче Каранфилоска Е-бизнис 9.73 5 19.46 7 3 2 36.46
6 Елена Ѓорѓиева ПМФ-математ. 8.4 5 16.8 10 3 1.6 36.4
7 Михаил Петков Информатика 8.61 5 17.22 4 3.11 2 31.33
8 Ана Велковска Сметководство 8.3 5 16.6 5 2.3 2 30.9
9 Билјана Драгановска Медицина 8.41 5 16.82 4 3.78 1.2 30.8
10 Билјана Макревска Машински 8.45 5 16.9 4 3 1.73 30.63
11 Борче Алексоски Менаџмент 8 5 16 5 2.3 2 30.3
12 Маја Стојановска Архитектура 8.7 5 17.4 1 3.33 1.96 28.69
13 Александар Маркоски Стоматолошки 8.57 5 17.14 2 2.56 1.2 27.9
14 Кристијан Митиќ Маркетинг 9 5 18 0 2.55 1.51 27.06

 

За патувањето се избрани првите 12 студенти. Во случај на откажување на некој од првите 12 студенти патува следниот студент од листата.

Categories: 2015