Бодување

No Comments

По извршените интервјуа, а рангирано според бодовникот, листата на избрани студенти е следната:

За патувањето се избрани првите 12 студенти. Во случај на откажување на некој од првите 12 студенти патува следниот студент од листата.

 

Categories: 2016, Uncategorized