Бодување на студенти

No Comments

Студенти кои се избрани да учествуваат во проектот Патуваме во Европа:

 

Ред.бр. Име Презиме Студии Вкупно
1 Данче Ончевска економски 38,82
2 Мирослав Мирчев електро 38,7
3 Дарко Велкоски ПМФ 37,52
4 Благица Зафировска ПМФ 37,06
5 Сашо Димковски машински 35,88
6 Горица Тапанџиева електро 35,8
7 Јулијана Мојаноска фармација 35,2
8 Ангелка Велкоска филозофски 34,66
9 Златко Стојановски економски 34,62
10 Лазар Кескинов електро 33,92
11 Виктор Стојановски право 33,8
12 Демир Махир драмски 33,4
13 Тијана Петрова Митеска NYU Skopje 33,26
14 Драгана Челева економски 32,72
15 Илина Манасиеска ЈИЕУ 31,86
16 Никола Кескинов ПМФ 31,62
17 Мартин Адамчевски ЈИЕУ 27,94
18 Трајче Ивановски медицина 26,9
Categories: 2008