Бодување на студенти

No Comments
По извршените интервјуа, а рангирано според бодовникот, листата на избрани студенти е следната:
За патувањето се избрани првите 12 студенти
 
Име
Презиме
Просек
1. Редовност
2. Просек
3. Патувања
4. Јазици
5. Општ впечаток
Вкупно
Висар
Демири
8,73
5
17,46
10
3,33
1,86
37,65
Далибор 
Стајиќ
9,6
5
19,2
7
4,33
1,93
37,46
Ана
Лакалиска
8,89
5
17,78
10
3
1,5
37,28
Бобан
Костадиновски
9,6
5
19,2
10
1,33
1,13
36,66
Тијана
Марковиќ
8,64
5
17,28
10
2,08
1,6
35,96
Петар
Ристовски
9,72
5
19,44
7
2,42
1,5
35,36
Христина
Стојчевска
9,14
5
18,28
5
2,66
1,96
32,9
Тања
Пенева
7,6
5
15,2
7
2,91
1,83
31,94
Драган
Крстевски
8,85
5
17,7
4
2,91
1,96
31,57
Ивана
Ристовска
7,4
5
14,8
5
2,5
1,53
28,83
Филип
Поповски
6,42
5
12,84
6
2,33
1,8
27,97
Коста
Милошевски
6,57
5
13,14
5
2,16
1,86
27,16
 

 


Categories: 2011