Бодување на студенти

No Comments

По извршените интервјуа, а рангирано според бодовникот, листата на избрани студенти е следната:

За патувањето се избрани првите 15 студенти

Р.Б.
Име Презиме Просек 1. Редовност 2. Просек 3. Патувања 4. Јазици 5. Општ впечаток Вкупно
1
Михаил Стојаноски 9,85 5 19,7 10 4,42 2 41,12
2
Верица Филиповска 10 5 20 7 4,08 1,63 37,71
3
Душица Лазарова 9,09 5 18,18 10 2,83 1,56 37,57
4
Перица Лазаровски 8,52 5 17,04 10 2,42 1,76 36,22
5
Кирил  Тодоровски 8,83 5 17,66 10 2,08 1,4 36,14
6
Сања Јовановска 8,63 5 17,26 10 2,33 1,46 36,05
7
Темјана Поповска 10 5 20 7 2,16 1,63 35,79
8
Вера Станковиќ 9,6 5 19,2 7 2,92 1,5 35,62
9
Ана Лазаревска 9,33 5 18,66 7 2,83 1,53 35,02
10
Вероника Томова 9,6 5 19,2 7 2,08 1,46 34,74
11
Ивана Колева 8,61 5 17,22 7 3,33 1,86 34,41
12
Благој Аризанов 9,39 5 18,78 5 3,91 1,7 34,39
13
Ивана Нелковска 8,89 5 17,78 7 2,58 1,73 34,09
14
Мартин Галевски 9 5 18 7 2,33 1,73 34,06
15
Бранко Илиевски 9,85 5 19,7 5 2,08 1,73 33,51
  Ана Неделковска 8,59 5 17,18 10 1 0,3 33,48
  Марија Миленкоска 8,72 5 17,44 10 0,5 0,5 33,44
  Марија Гичева 8,9 5 17,8 9 0,5 0,5 32,80
  Маринела Тодоровска             /
  Ива Соколовска             /
  Ивана Јовчевска
Categories: 2010