Бодување на студенти

No Comments

Студенти кои се избрани да учествуваат во проектот Патуваме во Европа:

Ред.бр.

Име

Презиме

Студии

Вкупно

1

Виолета Стојановска медицина

41,72

2

Катерина Димитровска филолошки

40,66

3

Ивана  Маховска филолошки

40,36

4

Илмије Адеми ЈИЕ

39,56

5

Бујар Кајоли ЈИЕ

38,10

6

Маја Лазарова фармација

37,35

7

Ивана  Пандева медицина

37,26

8

Маја Крстеска филозофски

37,15

9

Симона Мирчевска филолошки

36,65

10

Елена Дракалска фармација

36,62

11

Влатко Велковски информатика

35,96

12

Анета Спасеска архитектура

35,78

13

Тијана Јаќимовиќ економски

35,59

14

Марија Бејкова драмски

35,15

15

Наташа Николоска фармација

33,69

16

Мартина Тапарчевска драмски

32,93

17

Даниел Николовски електро

32,68

18

Горјан Горчевски архитектура

32,68

19

Андријана Колевска машински

31,71

 

Бетим Ибраими ЈИЕ

не се појави на интервју

 

Categories: 2009